ARSIS ?e?????  ?e?et?t??? ?atas?e?ast??? ?ta??e?a

ΗΟΜΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΟΜΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων

Η τεχνική εταιρεία ARSIS αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού οικοδομικού έργου.