ARSIS ?e?????  ?e?et?t??? ?atas?e?ast??? ?ta??e?a

ΗΟΜΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΟΜΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (7)

Mείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Όφελος έως και 70% του κόστους των εργασιών.

H εταιρεία μας, πέρα από την ανακατασκευή και την ανακαίνιση της κατοικίας σας, αναλαμβάνει επίσης τη διακόσμησή της.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται για όλα τα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων των βασικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ

H Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων

Η τεχνική εταιρεία ARSIS αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού οικοδομικού έργου.

Η ARSIS μπορεί να αναλάβει ένα κτίριο στο στάδιο της ενεργειακής αναβάθμισης.