ARSIS ?e?????  ?e?et?t??? ?atas?e?ast??? ?ta??e?a

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ (1)

Η ARSIS έχει πάντα γνώμονα τόσο τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών της όσο και το σεβασμό στο περιβάλλον. Με κατασκευές βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δίνει έμφαση στον περιβαλλοντικό προσανατολισμό, όπως και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ARSIS συμμετέχει στις εξελίξεις του χώρου και δηλώνει παρούσα με το βλέμμα μπροστά!