ARSIS ?e?????  ?e?et?t??? ?atas?e?ast??? ?ta??e?a

Άδειες – Μελέτες

έκδοση οικοδομικών αδειών οικοδομική άδεια

Η τεχνική εταιρεία ARSIS αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού οικοδομικού έργου.

Με άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας εκπονούμε τις μελέτες, εκδίδουμε την οικοδομική άδεια και επιβλέπουμε, κατασκευάζοντας την οικοδομή σας.

Τα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια συνεργεία μας , σε συνδυασμό με την χρήση των κατάλληλων υλικών, θα αναλάβουν την κατασκευή της οικοδομής, υπό τη συνεχή και άρτια επίβλεψη των έμπειρων, συνεργατών του γραφείου.